Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

9. Състав на Парламента

Компетентните органи на Френската република съобщиха, че Marine Le Pen и Jean-Luc Mélenchon са избрани за членове на националния парламент, считано от 19 юни 2017 г.

Парламентът, имайки предвид че съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент, обяви местата им за свободни, считано от 19 юни 2017 г.

Компетентните органи на Френската република съобщиха също така, че Christelle Lechevalier и Marie-Pierre Vieu са избрани за членове на Европейския парламент на местата съответно на Marine Le Pen и Jean-Luc Mélenchon, считано от 19 юни 2017 г.

Парламентът отбеляза тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по евентуално възникнал спор, Christelle Lechevalier и Marie-Pierre Vieu заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подписали декларация, че не заемат длъжност, която е несъвместима с качеството на член на ЕП .

Правна информация - Политика за поверителност