Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

9. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι η Marine Le Pen και ο Jean-Luc Mélenchon έχουν εκλεγεί βουλευτές του εθνικού κοινοβουλίου με ισχύ από τις 19 Ιουνίου 2017.

Το Σώμα επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από τις 19 Ιουνίου 2017.

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι η Christelle Lechevalier και η Marie-Pierre Vieu εξελέγησαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση της Marine Le Pen και του Jean-Luc Mélenchon, αντίστοιχα, με ισχύ από τις 19 Ιουνίου 2017.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Christelle Lechevalier και Marie-Pierre Vieu καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου