Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

9. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Marine Le Pen ja Jean-Luc Mélenchon on valittu kansallisen parlamentin jäseniksi 19. kesäkuuta 2017 alkaen.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi heidän edustajantoimiensa vapautuneen 19. kesäkuuta 2017 alkaen.

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat lisäksi ilmoittaneet, että Christelle Lechevalier ja Marie-Pierre Vieu on nimitetty parlamentin jäseniksi Marine Le Penin ja Jean-Luc Mélenchonin tilalle 19. kesäkuuta 2017 alkaen.

Parlamentti merkitsi heidän nimityksensä tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Christelle Lechevalier ja Marie-Pierre Vieu osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö