Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs - Strasbūra

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Parlamenta sastāvs

Francijas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Marine Le Pen un Jean-Luc Mélenchon ir ievēlēti par valsts parlamenta deputātiem, sākot ar 2017. gada 19. jūniju.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 2. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un konstatēja, ka, sākot ar 2017. gada 19. jūniju, ir atbrīvojušās minēto deputātu vietas.

Francijas Republikas kompetentās iestādes arī ir paziņojušas, ka, sākot ar 2017. gada 19. jūniju, Christelle Lechevalier un Marie-Pierre Vieu ir ievēlētas par Eiropas Parlamenta deputātēm attiecīgi Marine Le Pen un de Jean-Luc Mélenchon vietā.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr nav pārbaudītas Christelle Lechevalier un Marie-Pierre Vieu pilnvaras vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņas pirms tam ir parakstījušas rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņas darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņām attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika