Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 juli 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

9. Samenstelling Parlement

De bevoegde autoriteiten van de Franse Republiek hebben medegedeeld dat Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon tot lid van het nationaal parlement zijn verkozen met ingang van 19 juni 2017.

Het Parlement neemt kennis van het feit dat overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen deze functie niet verenigbaar is met de functie van lid van het Europees Parlement en stelt vast dat hun zetels per 19 juni 2017 vacant zijn.

De bevoegde autoriteiten van de Franse Republiek hebben eveneens medegedeeld dat Christelle Lechevalier en Marie-Pierre Vieu verkozen zijn tot lid van het Europees Parlement ter vervanging van respectievelijk Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon, met ingang van 19 juni 2017.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement nemen Christelle Lechevalier en Marie-Pierre Vieu, zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, op voorwaarde dat zij een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid