Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

9. Skład Parlamentu

Właściwe władze Republiki Francuskiej poinformowały, że Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zostali wybrani na posłów do Zgromadzenia Narodowego ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2017 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich urząd ten jest niepołączalny z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, oraz stwierdził wygaśnięcie ich mandatów ze skutkiem do dnia 19 czerwca 2017 r.

Właściwe władze Republiki Francuskiej poinformowały również, że Christelle Lechevalier i Marie-Pierre Vieu zostały wybrane na posłanki do Parlamentu Europejskiego, zastępując odpowiednio Marine Le Pen et de Jeana-Luca Mélenchona ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2017 r.

Parlament przyjął ich wybór do wiadomości.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatów i wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu, Christelle Lechevalier i Marie-Pierre Vieu biorą udział w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem złożenia uprzedniego oświadczenia na piśmie, że nie zajmują żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności