Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. júla 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

9. Zloženie Parlamentu

Príslušné orgány Francúzskej republiky oznámili, že Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon boli zvolení za poslancov národného parlamentu s účinnosťou od 19. júna 2017.

Parlament berie na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou európskeho poslanca, a potvrdzuje uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 19. júna 2017.

Príslušné orgány Francúzskej republiky rovnako oznámili, že Christelle Lechevalierová et Marie-Pierre Vieuová boli zvolené za poslankyne Európskeho parlamentu ako náhrada za Marine Le Penovú a Jeana-Luca Mélenchona s účinnosťou od 19. júna 2017.

Parlament berie na vedomie ich zvolenie.

V súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku, kým nebudú osvedčenia o zvolení za poslancov preskúmané, alebo kým nebude prijaté rozhodnutie v akomkoľvek spore a za predpokladu, že Christelle Lechevalierová a Marie-Pierre Vieuová už predtým podpísali písomné vyhlásenie, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, zaujmú miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia