Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург

10. Състав на комисиите и делегациите
Пълни стенографски протоколи

По искане н групата S&D, Парламентът ратифицира следните назначения:

комисия BUDG: John Howart на мястото на Clare Moody

комисия ECON: Wajid Khan

подкомисия SEDE: Brando Benifei на мястото на Goffredo Maria Bettini

делегация за връзки с Арабския полуостров: Wajid Khan

делегация в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО: John Howart на мястото на David Martin

°
° ° °

Изказаха се: Ashley Fox относно разискването от предходния ден относно Едно седалище на Европейския парламент (точка 15 от протокола от 5.7.2017 г) и Antonio López-Istúriz White, който осъди нападението на парламента на Венесуела.

Правна информация - Политика за поверителност