Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. júla 2017 - Štrasburg

10. Zloženie výborov a delegácií
Doslovný zápis

Na žiadosť skupiny S&D Parlament schválil tieto menovania:

výbor BUDG: John Howart namiesto Clare Moodyovej

výbor ECON: Wajid Khan

podvýbor SEDE: Brando Benifei namiesto Goffreda Mariu Bettiniho

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom: Wajid Khan

Delegácia pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – EÚ: John Howart namiesto Davida Martina

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox o rozprave z predchádzajúceho dňa o jedinom sídle Európskeho parlamentu (bod 15 zápisnice zo dňa 5.7.2017) et Antonio López-Istúriz White, aby odsúdil útok na poslancov, ku ktorému došlo vo venezuelskom parlamente.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia