Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

10. Utskottens och delegationernas sammansättning
Fullständigt förhandlingsreferat

På begäran av S&D-gruppen, godgände parlamentet förljande utnämningar:

BUDG-utskottet: John Howart i stället för Clare Moody

ECON-utskottet: Wajid Khan

underutskottet SEDE: Brando Benifei i stället för Goffredo Maria Bettini

delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Wajid Khan

delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: John Howart i stället för David Martin

°
° ° °

Talare: Ashley Fox om debatten i går om ”Ett enda säte för Europaparlamentet” (punkt 15 i protokollet av den 5.7.2017) och Antonio López-Istúriz White som fördömde det angrepp på ledamöterna som hade ägt rum i Venezuelas parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy