Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0338(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0225/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0225/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0314

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

11.9. Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ * (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2017)0314)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0314)

Παρεμβάσεις

Οι Gerard Batten και Marc Tarabella σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου