Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg

11. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (głosowanie)

11.2. Powołanie komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz zakres jej kompetencji, jej liczebność i okres sprawowania przez nią mandatu (głosowanie)

11.3. Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (głosowanie)

11.4. Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (głosowanie)

11.5. Burundi (głosowanie)

11.6. Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I (głosowanie)

11.7. Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (głosowanie)

11.8. Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (głosowanie)

11.9. Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE * (głosowanie)

11.10. Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (głosowanie)

11.11. Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności