Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург

12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Ангел Джамбазки и Anna Záborská

Доклад Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică и Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius и Clara Eugenia Aguilera García

Доклад Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová и Catherine Stihler

Доклад Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Ангел Джамбазки, José Inácio Faria и Seán Kelly

Доклад Younous Omarjee - A8-0226/2017
Момчил Неков.

Правна информация - Политика за поверителност