Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk

12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki a Anna Záborská

zpráva Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius a Clara Eugenia Aguilera García

zpráva Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová a Catherine Stihler

zpráva Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Seán Kelly

zpráva Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.

Právní upozornění - Ochrana soukromí