Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 6. juuli 2017 - Strasbourg

12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki ja Anna Záborská

Raport: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius ja Clara Eugenia Aguilera García

Raport: Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová ja Catherine Stihler

Raport: Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ja Seán Kelly

Raport: Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika