Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg

12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki i Anna Záborská

Sprawozdanie Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius i Clara Eugenia Aguilera García

Sprawozdanie Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová i Catherine Stihler

Sprawozdanie Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria i Seán Kelly

Sprawozdanie Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności