Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. júla 2017 - Štrasburg

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki a Anna Záborská

Správa: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius a Clara Eugenia Aguilera García

Správa: Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová a Catherine Stihler

Správa: Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Seán Kelly

Správa: Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia