Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 juli 2017 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 12.55 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid