Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000044/2017

Ingivna texter :

O-000044/2017 (B8-0322/2017)

Debatter :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15.1
PV 06/07/2017 - 15.2
CRE 06/07/2017 - 15.1
CRE 06/07/2017 - 15.2

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

15.1. Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP))
CRE

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000029/2017) från Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen och Ivan Štefanec, till kommissionen: Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Mihai Ţurcanu för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai och Seán Kelly.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy