Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000029/2017

Předložené texty :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk

15. Závažné interpelace (rozprava)

15.1. Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa (2017/2735(RSP))

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000029/2017), kterou pokládají Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen a Ivan Štefanec Komisi: Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Mihai Ţurcanu za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


15.2. Armáda EU (2017/2760(RSP))

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000044/2017), kterou pokládá Beatrix von Storch za skupinu EFDD Komisi: Armáda EU (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Angel Dzhambazki a Krisztina Morvai.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí