Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000029/2017

Esitatud tekstid :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Arutelud :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 6. juuli 2017 - Strasbourg

15. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

15.1. Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed (2017/2735(RSP))

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (O-000029/2017), mille on tõstatanud Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ja Ivan Štefanec komisjonile: Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Mihai Ţurcanu fraktsiooni PPE nimel, Clara Eugenia Aguilera García fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.


15.2. ELi armee (2017/2760(RSP))

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (O-000044/2017),mille on tõstatanud Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: ELi armee (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Angel Dzhambazki ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika