Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000029/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Keskustelut :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

15. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

15.1. Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta (2017/2735(RSP))

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000029/2017) Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ja Ivan Štefanec komissiolle: Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Mihai Ţurcanu PPE-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15.2. EU:n armeija (2017/2760(RSP))

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000044/2017) Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n armeija (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Angel Dzhambazki ja Krisztina Morvai.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö