Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000029/2017

Teksty złożone :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Debaty :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg

15. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii (2017/2735(RSP))

   Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000029/2017), którą skierowali Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen i Ivan Štefanec do Komisji: Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková rozwinęła pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Mihai Ţurcanu w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


15.1. Armia UE (2017/2760(RSP))

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000044/2017), którą skierowała Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD do Komisji: Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych - Armia UE (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch rozwinęła pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Angel Dzhambazki i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności