Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000029/2017

Texte depuse :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Dezbateri :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 6 iulie 2017 - Strasbourg

15. Interpelări majore (dezbatere)

15.1. Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia (2017/2735(RSP))

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000029/2017) adresată de Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen și Ivan Štefanec, Comisiei: Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Mihai Ţurcanu, în numele Grupului PPE, Clara Eugenia Aguilera García, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, și Francisco Assis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai și Seán Kelly.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


15.2. Armata UE (2017/2760(RSP))

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000044/2017) adresată de Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Armata UE (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Angel Dzhambazki și Krisztina Morvai.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate