Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000029/2017

Predkladané texty :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 6. júla 2017 - Štrasburg

15. Väčšie interpelácie (rozprava)

15.1. Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa (2017/2735(RSP))

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000029/2017) Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen a Ivan Štefanec, pre Komisiu: Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková položila otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Mihai Ţurcanu v mene skupiny PPE, Clara Eugenia Aguilera García v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


15.2. Armáda EÚ (2017/2760(RSP))

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000044/2017) Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Armáda EÚ (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch položila otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Angel Dzhambazki a Krisztina Morvai.

Vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia