Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I - Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (разискване)
 7.Китолов в Норвегия (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Случаите на лауреата на Нобелова награда Лю Сяобо и Ли Минг-Че
  
8.2.Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак
  
8.3.Бурунди
 9.Състав на Парламента
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Време за гласуване
  
11.1.Доклад за Турция за 2016 г. (гласуване)
  
11.2.Създаване на специална комисия за тероризма, нейните отговорности, численост и мандат (гласуване)
  
11.3.(гласуване)
  
11.4.Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (гласуване)
  
11.5.Бурунди (гласуване)
  
11.6.Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I (гласуване)
  
11.7.Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (гласуване)
  
11.8.Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (гласуване)
  
11.9.Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС * (гласуване)
  
11.10.Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта (гласуване)
  
11.11.Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  
15.1.1. Последващи действия по отношение на скандала с вноса на бразилско месо (2017/2735(RSP))
  
15.2.2. Създаване на армия на ЕС (2017/2760(RSP))
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (214 kb) Присъствен списък (60 kb) Резултати от гласувания (182 kb) Резултати от поименно гласуване (1195 kb) 
 
Протокол (87 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (50 kb) Резултати от поименно гласуване (85 kb) 
 
Протокол (302 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (725 kb) Резултати от поименно гласуване (1357 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност