Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení ***I – Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi ***I (rozprava)
 7.Lov velryb v Norsku (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
8.1.Případy nositele Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che
  
8.2.Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka
  
8.3.Burundi
 9.Složení Parlamentu
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Hlasování
  
11.1.Zpráva o Turecku za rok 2016 (hlasování)
  
11.2.Zřízení zvláštního výboru pro boj proti terorismu, jeho působnost, složení a funkční období (hlasování)
  
11.3.Případy nositele Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che (hlasování)
  
11.4.Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka (hlasování)
  
11.5.Burundi (hlasování)
  
11.6.Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD ***I (hlasování)
  
11.7.Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení ***I (hlasování)
  
11.8.Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi ***I (hlasování)
  
11.9.Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii * (hlasování)
  
11.10.Úsilí EU v oblasti udržitelnosti (hlasování)
  
11.11.Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Závažné interpelace (rozprava)
  
15.1.Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa (2017/2735(RSP))
  
15.2.Armáda EU (2017/2760(RSP))
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (191 kb) Prezenční listina (60 kb) Výsledky hlasování (165 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1195 kb) 
 
Zápis (83 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (46 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (79 kb) 
 
Zápis (271 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (723 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1322 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí