Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 6. juli 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ***I - Grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ***I (forhandling)
 7.Hvalfangst i Norge (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
8.1.Sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che
  
8.2.Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac
  
8.3.Burundi
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Afstemningstid
  
11.1.2016-rapporten om Tyrkiet (afstemning)
  
11.2.Nedsættelse af et særligt udvalg om terrorisme, dets beføjelser, medlemstal og funktionsperiode (afstemning)
  
11.3.Sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che (afstemning)
  
11.4.Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (afstemning)
  
11.5.Burundi (afstemning)
  
11.6.Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond ***I (afstemning)
  
11.7.Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ***I (afstemning)
  
11.8.Grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ***I (afstemning)
  
11.9.Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU * (afstemning)
  
11.10.En europæisk indsats for bæredygtighed (afstemning)
  
11.11.Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Større forespørgsler (forhandling)
  
15.1.Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød (2017/2735(RSP))
  
15.2.EU-hær (2017/2760(RSP))
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (190 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb) Afstemningsresultater (163 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1195 kb) 
 
Protokol (82 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (45 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (78 kb) 
 
Protokol (276 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (710 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1332 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik