Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I - Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (keskustelu)
 7.Valaanpyynti Norjassa (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
8.1.Nobelin palkinnon saajan Liu Xiaobon ja Lee Ming-chen tapaukset
  
8.2.Eritrea ja erityisesti Abune Antoniosin ja Dawit Isaakin tapaukset
  
8.3.Burundi
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Äänestykset
  
11.1.Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  
11.2.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan perustaminen, sen toimivalta, jäsenmäärä ja toimikausi (äänestys)
  
11.3.Nobelin palkinnon saajan Liu Xiaobon ja Lee Ming-chen tapaukset (äänestys)
  
11.4.Eritrea ja erityisesti Abune Antoniosin ja Dawit Isaakin tapaukset (äänestys)
  
11.5.Burundi (äänestys)
  
11.6.Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen ***I (äänestys)
  
11.7.Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (äänestys)
  
11.8.Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (äänestys)
  
11.9.Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa * (äänestys)
  
11.10.Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (äänestys)
  
11.11.Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  
15.1.Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta (2017/2735(RSP))
  
15.2.EU:n armeija (2017/2760(RSP))
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (194 kb) Läsnäololista (60 kb) Äänestysten tulokset (164 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1195 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (48 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (82 kb) 
 
Pöytäkirja (270 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (750 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1342 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö