Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I - Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (debata)
 7.Polowania na wieloryby w Norwegii (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che
  
8.2.Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka
  
8.3.Burundi
 9.Skład Parlamentu
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Głosowanie
  
11.1.Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (głosowanie)
  
11.2.Powołanie komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz zakres jej kompetencji, jej liczebność i okres sprawowania przez nią mandatu (głosowanie)
  
11.3.Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (głosowanie)
  
11.4.Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (głosowanie)
  
11.5.Burundi (głosowanie)
  
11.6.Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I (głosowanie)
  
11.7.Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (głosowanie)
  
11.8.Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (głosowanie)
  
11.9.Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE * (głosowanie)
  
11.10.Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (głosowanie)
  
11.11.Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  
15.1.Armia UE (2017/2760(RSP))
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (193 kb) Lista obecności (60 kb) Wyniki głosowania (165 kb) Wyniki głosowań imiennych (1195 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (46 kb) Wyniki głosowań imiennych (79 kb) 
 
Protokół (279 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (711 kb) Wyniki głosowań imiennych (1274 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności