Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I - Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (debatt)
 7.Valfångst i Norge (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che
  
8.2.Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac
  
8.3.Burundi
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Omröstning
  
11.1.2016 års rapport om Turkiet (omröstning)
  
11.2.Tillsättning av ett särskilt utskott för terrorismfrågor, dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (omröstning)
  
11.3.Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (omröstning)
  
11.4.Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (omröstning)
  
11.5.Burundi (omröstning)
  
11.6.Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I (omröstning)
  
11.7.Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (omröstning)
  
11.8.Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (omröstning)
  
11.9.Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen * (omröstning)
  
11.10.EU:s åtgärder för hållbarhet (omröstning)
  
11.11.Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Större interpellationer (debatt)
  
15.1.Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP))
  
15.2.EU-armé (2017/2760(RSP))
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (193 kb) Närvarolista (60 kb) Omröstningsresultat (164 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1195 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (45 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (79 kb) 
 
Protokoll (272 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (699 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1337 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy