Indeks 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół - Wyniki głosowania
PDF 711kWORD 46k
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg
 Skróty i symbole

 1. Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji

 2. Powołanie komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz zakres jej kompetencji, jej liczebność i okres sprawowania przez nią mandatu

 3. Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Miong-che

 4. Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka

 5. Burundi

 6. Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I

 7. Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I

 8. Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I

 9. Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE *

 10. Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju

 11. Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności