Index 
Jegyzőkönyv
PDF 278kWORD 82k
2017. július 6., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Petíciók
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Egyes műveknek és más védett tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló megengedett felhasználási módjai ***I – Egyes művek és más védett tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréje ***I (vita)
 7.Bálnavadászat Norvégiában (vita)
 8.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  8.1.A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügye
  8.2.Eritrea, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügye
  8.3.Burundi
 9.A Parlament tagjai
 10.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 11.Szavazások órája
  11.1.A Törökországról szóló 2016. évi jelentés (szavazás)
  11.2.Terrorizmussal foglalkozó különbizottság felállítása, hatáskörei, összetétele és megbízatásának ideje (szavazás)
  11.3.A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügye (szavazás)
  11.4.Eritrea, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügye (szavazás)
  11.5.Burundi (szavazás)
  11.6.Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozása ***I (szavazás)
  11.7.Egyes műveknek és más védett tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló megengedett felhasználási módjai ***I (szavazás)
  11.8.Egyes művek és más védett tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréje ***I (szavazás)
  11.9.A kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusok * (szavazás)
  11.10.A fenntarthatóságot célzó uniós fellépés (szavazás)
  11.11.A kohézió és fejlődés előmozdítása az Unió legkülső régióiban (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Nagyobb interpellációk (vita)
  15.1.A brazil húsimportbotrány nyomon követése (2017/2735(RSP))
  15.2.Uniós hadsereg (2017/2760(RSP))
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontja
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2018. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenit és tanácsi határozatra (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

LIBE

- Javaslat a 2011/16/EU irányelvnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, CONT, LIBE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozata az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről és a 2007/659/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 189/2014/EU tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

utalva

illetékes :

REGI

- Javaslat a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat a vasúti közlekedési statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről szóló tanácsi határozatra (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Módosított javaslat az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

utalva

illetékes :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a foglalkoztatás fenntartására vonatkozó szabályozást vizsgáló bizottság függetlenségének erősítéséről (B8-0385/2017)

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

EMPL

- Angelo Ciocca. Állásfoglalási indítvány a rizsre vonatkozó kötelező címkézésről (B8-0386/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Udo Voigt. Állásfoglalási indítvány az európai alap- és emberi jogi normák betartásáról (B8-0391/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Állásfoglalási indítvány az Udayában fogva tartott nyugat-szaharai hallgatókról (B8-0392/2017)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a megfélemlítés elleni küzdelemről (B8-0393/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli és Marco Zullo. Állásfoglalási indítvány az európai parlamenti képviselők öregségi nyugdíjára vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatáról (B8-0394/2017)

utalva

illetékes :

JURI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány az „Ifjúsági Garancia” elnevezésű európai programról (B8-0403/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a túlzott képernyőhasználat gyermekekre gyakorolt veszélyeiről (B8-0404/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a venezuelai humanitárius válságról (B8-0432/2017)

utalva

illetékes :

AFET


3. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2017. július 4.

Helge Bülow (0511/2017. sz.); (*) (0512/2017. sz.); (*) (0513/2017. sz.); (*) (0514/2017. sz.); Ignacio Galan Matilla (0515/2017. sz.); (*) (0516/2017. sz.); Guido Cuyvers (0517/2017. sz.); Filippo Villani (0518/2017. sz.); Luís Marques (0519/2017. sz.); (*) (0520/2017. sz.); Leif Lundgren (0521/2017. sz.); (*) (0522/2017. sz.); Christoph Klein (0523/2017. sz.); (*) (0524/2017. sz.); Patricio Oschlies Serrano (0525/2017. sz.); Stefan Chiroiu (0526/2017. sz.); Angela Teja (0527/2017. sz.); Pierernesto Di Paolo (0528/2017. sz.); Ion Adrian Urda (0529/2017. sz.); (*) (0530/2017. sz.); Paweł Plata (0531/2017. sz.); Leonidas Mamas (0532/2017. sz.); Benjamin Franzil (0533/2017. sz.); (*) (0534/2017. sz.); Ludo Hermans (0535/2017. sz.); Victor Man (0536/2017. sz.); Jeremy Pylyp (0537/2017. sz.); Alessandra Toscano (0538/2017. sz.); (*) (0539/2017. sz.); Jay Laville (0540/2017. sz.); Pierpaolo Volpe (0541/2017. sz.); (*) (0542/2017. sz.); (*) (0543/2017. sz.); Declan Fearon (0544/2017. sz.); (*) (0545/2017. sz.); Giacomo Buganè (0546/2017. sz.); (*) (0547/2017. sz.); Véronique Robert (0548/2017. sz.); (*) (0549/2017. sz.); (*) (0550/2017. sz.); (*) (0551/2017. sz.); (*) (0552/2017. sz.); (*) (0553/2017. sz.); (*) (0554/2017. sz.); (*) (0555/2017. sz.); Leif Lundgren (0556/2017. sz.); (*) (0557/2017. sz.); (*) (0558/2017. sz.); Francisco Verdun Perez (0559/2017. sz.); (*) (0560/2017. sz.); (*) (0561/2017. sz.); (*) (0562/2017. sz.); Ana María Del Río Prieto (0563/2017. sz.); Polly Dyer (0564/2017. sz.); (*) (0565/2017. sz.); (*) (0566/2017. sz.); (*) (0567/2017. sz.); Nikolai Kozhev (0568/2017. sz.); Agnieszka Plata (0569/2017. sz.); Tommaso Cossovich (0570/2017. sz.); Kim Dehn Jørgensen (0571/2017. sz.); Véronique Robert (0572/2017. sz.); Plamen Peshev (0573/2017. sz.); (*) (0574/2017. sz.); (*) (0575/2017. sz.); (*) (0576/2017. sz.); (*) (0577/2017. sz.); Mads Nikolajsen (0578/2017. sz.); Pablo José Verde Martínez (0579/2017. sz.); Patricio Oschlies Serrano (0580/2017. sz.); Giovanni Scali (0581/2017. sz.); Véronique Robert (0582/2017. sz.); Véronique Robert (0583/2017. sz.); Véronique Robert (0584/2017. sz.); Véronique Robert (0585/2017. sz.); (*) (0586/2017. sz.); Gredo Förster (0587/2017. sz.); (*) (0588/2017. sz.); (*) (0589/2017. sz.); (*) (0590/2017. sz.); (*) (0591/2017. sz.); (*) (0592/2017. sz.); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (0593/2017. sz.); (*) (0594/2017. sz.); Alfonso Diz-Lois Palomares (0595/2017. sz.); Salvador Vidal Gisbert (0596/2017. sz.); Ada Stallone (0597/2017. sz.); Fabian Knipper (0598/2017. sz.); Jose Manuel Martin Alvarez (0599/2017. sz.); (*) (0600/2017. sz.).

(*) titkos név


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 5.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a villamosenergia-vészhelyzet kezelésére és a rendszer működésének helyreállítására irányuló üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - határidő: 2017. október 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves és havi energiastatisztika aktualizálása tekintetében történő módosításáról (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - határidő: 2017. október 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete az 1031/2010/EU rendeletnek a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének az (EU) 2015/1814 határozathoz való hozzáigazítása és az Egyesült Királyság által kijelölt aukciós platformnak a rendelet jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - határidő: 2017. október 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az oktametil-ciklotetrasziloxán (D4) és a dekametil-ciklopentasziloxán (D5) tekintetében történő módosításáról (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - határidő: 2017. október 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)


6. Egyes műveknek és más védett tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló megengedett felhasználási módjai ***I – Egyes művek és más védett tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréje ***I (vita)

Jelentés a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Max Andersson (A8-0097/2017)

Jelentés egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Helga Stevens (az EMPL bizottság véleményének előadója), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója), Angel Dzhambazki (a CULT bizottság véleményének előadója), Rosa Estaràs Ferragut (a PETI bizottság véleményének előadója), Margrete Auken (a PETI bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva és Gilles Lebreton.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria és Nicola Caputo.

Felszólal: Christos Stylianides és Max Andersson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.7. pont és 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.8. pont .


7. Bálnavadászat Norvégiában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000058/2017) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Bálnavadászat Norvégiában (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Francesc Gambús és Marco Affronte.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi és Lampros Fountoulis.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.7.5-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


8.1. A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 és B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans és Charles Tannock előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat. B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 és B8-0462/2017.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Michaela Šojdrová előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványt. B8-0463/2017.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga és Anders Primdahl Vistisen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor és Stanislav Polčák.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.3. pont .


8.2. Eritrea, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 és B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat és Lars Adaktusson előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot és Brian Hayes.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja) és Marie-Christine Vergiat, akik kérdést tesznek fel Christos Stylianides számára, amelyre ő írásban válaszol.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.4. pont .


8.3. Burundi

Állásfoglalási indítványok B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 és B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat és Joachim Zeller előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Krzysztof Hetman és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias és José Inácio Faria.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.5. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

9. A Parlament tagjai

A Francia Köztársaság illetékes hatóságai tájékoztattak, hogy Marine Le Pent és Jean-Luc Mélenchon-t 2017. június 19-i hatállyal nemzeti parlamenti képviselőkké választották.

A Parlament e tájékoztatást tudomásul veszi, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése értelmében e megbízás összeegyeztethetetlen az európai parlamenti képviselőséggel, és tudomásul veszi képviselői helyük 2017. június 19-i hatállyal történő megüresedését.

A Francia Köztársaság illetékes hatóságai továbbá arról tájékoztattak, hogy Marine Le Pen és Jean-Luc Mélenchon helyére Christelle Lechevalier-t és Marie-Pierre Vieu-t 2017. június 19-i hatállyal európai parlamenti képviselőkké választották.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

A szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében Christelle Lechevalier és Marie-Pierre Vieu képviselők mandátumuk vizsgálatának befejezéséig, illetve esetleges vitás ügyben történő határozat meghozataláig is teljes jogú tagjai az Európai Parlamentnek és a Parlament szerveinek, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatban kijelentik, hogy nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi kinevezéseket:

BUDG bizottság: John Howart Clare Moody helyett

ECON bizottság: Wajid Khan

SEDE albizottság: Brando Benifei Goffredo Maria Bettini helyett

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Wajid Khan

A CARIFORUM–EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: John Howart David Martin helyett

°
° ° °

Felszólal: Ashley Fox az előző napi vitáról az alábbi témakörben: Az Európai Parlament egyetlen székhelye (2017.7.5-i jegyzőkönyv, 15. pont ) és Antonio López-Istúriz White, aki elítéli a képviselők agresszivitását a venezuelai parlamentben.


11. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


11.1. A Törökországról szóló 2016. évi jelentés (szavazás)

Jelentés a Bizottság Törökországról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2308(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Kati Piri (A8-0234/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0306)

Felszólalások

Kati Piri (előadó), aki kéri a Törökországban tegnap letartóztatott 8 emberijog-védő szabadon bocsátását.

Renate Sommer szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (16) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


11.2. Terrorizmussal foglalkozó különbizottság felállítása, hatáskörei, összetétele és megbízatásának ideje (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata, az eljárási szabályzat 197. cikkének megfelelően benyújtva, a terrorizmussal foglalkozó különbizottság felállításáról, hatásköreiről, összetételéről és megbízatásának idejéről (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0307)


11.3. A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0459/2017

(amely a B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska et Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano et Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek et Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström et Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė et Tamás Meszerics, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0308)


11.4. Eritrea, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0464/2017

(amely a B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos et Stelios Kouloglou, au nom du groupe GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Laura Ferrara, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Kappel

Elfogadva. (P8_TA(2017)0309)


11.5. Burundi (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0465/2017

(amely a B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano és Victor Boştinaru, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas és Laura Ferrara, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Kappel

Elfogadva. (P8_TA(2017)0310)


11.6. Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság - Költségvetési Bizottság. Előadók: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică és Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0311)


11.7. Egyes műveknek és más védett tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló megengedett felhasználási módjai ***I (szavazás)

Jelentés a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Max Andersson (A8-0097/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0312)


11.8. Egyes művek és más védett tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréje ***I (szavazás)

Jelentés egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Max Andersson (A8-0102/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0313)


11.9. A kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusok * (szavazás)

Jelentés a kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusokról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2017)0314)

Felszólalások

Gerard Batten és Marc Tarabella a szavazás lefolytatásáról.


11.10. A fenntarthatóságot célzó uniós fellépés (szavazás)

Jelentés a fenntarthatóságot célzó uniós fellépésről [2017/2009(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Seb Dance (A8-0239/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0315)

Felszólalások

David Coburn a szavazás lefolyásáról.


11.11. A kohézió és fejlődés előmozdítása az Unió legkülső régióiban (szavazás)

Jelentés a kohézió és fejlődés előmozdításáról az Unió legkülső régióiban: az EUMSZ 349. cikkének végrehajtása [2016/2250(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0316).


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Kati Piri -jelentés - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki és Anna Záborská

Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică és Eider Gardiazabal Rubial -jelentés - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius és Clara Eugenia Aguilera García

Max Andersson -jelentés - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová és Catherine Stihler

Seb Dance -jelentés - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria és Seán Kelly

Younous Omarjee -jelentés - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. Nagyobb interpellációk (vita)

15.1. A brazil húsimportbotrány nyomon követése (2017/2735(RSP))

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000029/2017) de Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen és Ivan Štefanec, a Bizottsághoz: A brazil húsimportbotrány nyomon követése (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Mihai Ţurcanu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Clara Eugenia Aguilera García, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai és Seán Kelly.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


15.2. Uniós hadsereg (2017/2760(RSP))

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000044/2017) de Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Uniós hadsereg (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Stanislav Polčák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Angel Dzhambazki és Krisztina Morvai.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 45. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. június 15-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- A magyarországi helyzet (az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján) (2017/2131(INL))
(vélemény: AFCO, CULT)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. június 29-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (2017/2123(INI))

- 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2017/2122(INI))
(vélemény: FEMM)

- A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés (2017/2121(INI))
(vélemény: AFCO, BUDG)

AGRI bizottság

- Az EU juh- és kecskeágazatának jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai (2017/2117(INI))

- A fehérjenövények ösztönzésére irányuló európai stratégia - A fehérje- és hüvelyes növények termesztésének ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban (2017/2116(INI))
(vélemény: ENVI)

- Az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások (2017/2115(INI))
(vélemény: ENVI)

ECON bizottság

- Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése (2017/2124(INI))

- Az euróövezet gazdaságpolitikája (2017/2114(INI))
(vélemény: REGI, EMPL) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

EMPL bizottság

- Az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtása (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(vélemény: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

ENVI bizottság

- A növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtása (2017/2128(INI))
(vélemény: AGRI) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

LIBE bizottság

- 2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2017/2125(INI))
(vélemény: PETI)

PECH bizottság

- Az uniós piacra jutási kritériumokkal rendelkező halászati termékek megfelelőségének megállapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtása (2017/2129(INI))

- A hobbihorgászat jelenlegi helyzete az Európai Unióban (2017/2120(INI))

- Az értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban (2017/2119(INI))

- Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások (2017/2118(INI))
(vélemény: ENVI)

PETI bizottság

- Jelentés az európai ombudsman 2016. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2017/2126(INI))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

LIBE bizottság

- A 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése (2017/2052(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
vélemény: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

DEVE bizottság

- Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (2017/2070(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: DEVE, EMPL

ENVI bizottság

- A villamos energia belső piaca (átdolgozás) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: ENVI, ECON, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az uniós régiók és városok szerepe a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában (2017/2006(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: ENVI

- Az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: ENVI, LIBE, IMCO

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Az Elnökök Értekezletének 2017. június 29-i határozatát követően

ENVI bizottság

- A növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtása (2017/2128(INI))
(vélemény: AGRI) (az eljárási szabályzat 54. cikke)
ECON bizottság

- Az euróövezet gazdaságpolitikája (2017/2114(INI))
(vélemény: EMPL) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. június 29-i határozatát követően)

- Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))

bizottságok: ECON, LIBE

(vélemény: JURI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (article 113 du règlement)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. június 29-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Ajánlás a Tanács, a Bizottság és az EKSZ számára a keleti partnerségről a 2017. novemberi csúcstalálkozót megelőzően (2017/2130(INI))


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. szeptember 112017. szeptember 14.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat