Kazalo 
Zapisnik
PDF 266kWORD 83k
Četrtek, 6. julij 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Dovoljene uporabe določenih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ***I - Čezmejna izmenjava izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja ***I (razprava)
 7.Kitolov na Norveškem (razprava)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
8.1.Primera Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja
  
8.2.Eritreja, zlasti primera abune Antoniosa in Dawita Isaaka
  
8.3.Burundi
 9.Sestava Parlamenta
 10.Sestava odborov in delegacij
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Poročilo o Turčiji za leto 2016 (glasovanje)
  
11.2.Ustanovitev posebnega odbora o terorizmu, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (glasovanje)
  
11.3.Primera Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (glasovanje)
  
11.4.Eritreja, zlasti primera abune Antoniosa in Dawita Isaaka (glasovanje)
  
11.5.Burundi (glasovanje)
  
11.6.Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD ***I (glasovanje)
  
11.7.Dovoljene uporabe določenih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ***I (glasovanje)
  
11.8.Čezmejna izmenjava izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja ***I (glasovanje)
  
11.9.Mehanizmi za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji * (glasovanje)
  
11.10.Ukrepanje EU za trajnost (glasovanje)
  
11.11.Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Večje interpelacije (razprava)
  
15.1.Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije (2017/2735(RSP))
  
15.2.Evropska vojska (2017/2760(RSP))
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI, CONT, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta št.189/2014/EU o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, ter o razveljavitvi Odločbe 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Portugalskem (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Martin. Predlog resolucije o večji neodvisnosti Odbora za regulativni nadzor zaradi ohranjanja delovnih mest (B8-0385/2017)

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

EMPL

- Angelo Ciocca. Predlog resolucije o obveznosti označevanja riža (B8-0386/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Udo Voigt. Predlog resolucije o spoštovanju evropskih standardov temeljnih in človekovih pravic (B8-0391/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Predlog resolucije o sahravijskih študentih, pridržanih v mestu Udaja (B8-0392/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boju proti ustrahovanju (B8-0393/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli in Marco Zullo. Predlog resolucije o reviziji določb o starostni pokojnini za poslance Evropskega parlamenta (B8-0394/2017)

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o evropskem programu „jamstvo za mlade“ (B8-0403/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

CULT

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevarnosti prekomerne izpostavljenosti otrok zaslonom (B8-0404/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o humanitarni krizi v Venezueli (B8-0432/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AFET


3. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

4. julija 2017

Helge Bülow (št. 0511/2017); (*) (št. 0512/2017); (*) (št. 0513/2017); (*) (št. 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (št. 0515/2017); (*) (št. 0516/2017); Guido Cuyvers (št. 0517/2017); Filippo Villani (št. 0518/2017); Luís Marques (št. 0519/2017); (*) (št. 0520/2017); Leif Lundgren (št. 0521/2017); (*) (št. 0522/2017); Christoph Klein (št. 0523/2017); (*) (št. 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (št. 0525/2017); Ştefan Chiroiu (št. 0526/2017); Ángela Teja (št. 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (št. 0528/2017); Ion Adrian Urda (št. 0529/2017); (*) (št. 0530/2017); Paweł Plata (št. 0531/2017); Leonidas Mamas (št. 0532/2017); Benjamin Franzil (št. 0533/2017); (*) (št. 0534/2017); Ludo Hermans (št. 0535/2017); Victor Man (št. 0536/2017); Jeremy Pylyp (št. 0537/2017); Alessandra Toscano (št. 0538/2017); (*) (št. 0539/2017); Jay Laville (št. 0540/2017); Pierpaolo Volpe (št. 0541/2017); (*) (št. 0542/2017); (*) (št. 0543/2017); Declan Fearon (št. 0544/2017); (*) (št. 0545/2017); Giacomo Buganè (št. 0546/2017); (*) (št. 0547/2017); Véronique Robert (št. 0548/2017); (*) (št. 0549/2017); (*) (št. 0550/2017); (*) (št. 0551/2017); (*) (št. 0552/2017); (*) (št. 0553/2017); (*) (št. 0554/2017); (*) (št. 0555/2017); Leif Lundgren (št. 0556/2017); (*) (št. 0557/2017); (*) (št. 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (št. 0559/2017); (*) (št. 0560/2017); (*) (št. 0561/2017); (*) (št. 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (št. 0563/2017); Polly Dyer (št. 0564/2017); (*) (št. 0565/2017); (*) (št. 0566/2017); (*) (št. 0567/2017); Nikolaj Kožev (št. 0568/2017); Agnieszka Plata (št. 0569/2017); Tommaso Cossovich (št. 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (št. 0571/2017); Véronique Robert (št. 0572/2017); Plamen Pešev (št. 0573/2017); (*) (št. 0574/2017); (*) (št. 0575/2017); (*) (št. 0576/2017); (*) (št. 0577/2017); Mads Nikolajsen (št. 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (št. 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (št. 0580/2017); Giovanni Scali (št. 0581/2017); Véronique Robert (št. 0582/2017); Véronique Robert (št. 0583/2017); Véronique Robert (št. 0584/2017); Véronique Robert (št. 0585/2017); (*) (št. 0586/2017); Gredo Förster (št. 0587/2017); (*) (št. 0588/2017); (*) (št. 0589/2017); (*) (št. 0590/2017); (*) (št. 0591/2017); (*) (št. 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (št. 0593/2017); (*) (št. 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (št. 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (št. 0596/2017); Ada Stallone (št. 0597/2017); Fabian Knipper (št. 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (št. 0599/2017); (*) (št. 0600/2017).

(*) Ime vlagatelja zaupno


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. julija 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetike glede posodobitev letnih in mesečnih statistik energetike (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zaradi uskladitve prodaje pravic na dražbi s Sklepom (EU) 2015/1814 in navedbe dražbenega sistema, ki ga imenuje Združeno kraljestvo (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - rok: 5. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede oktametilciklotetrasiloksana („D4“) in dekametilciklopentasiloksana („D5“) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)


6. Dovoljene uporabe določenih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ***I - Čezmejna izmenjava izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Max Andersson (A8-0097/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson je predstavil poročila.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Helga Stevens (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Helga Trüpel (pripravljavka mnenja odbora CULT), Angel Dzhambazki (pripravljavec mnenja odbora CULT), Rosa Estaràs Ferragut (pripravljavka mnenja odbora PETI), Margrete Auken (pripravljavka mnenja odbora PETI), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva in Gilles Lebreton.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria in Nicola Caputo.

Govorila sta Christos Stylianides in Max Andersson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika z dne 6.7.2017 in točka 11.8 zapisnika z dne 6.7.2017.


7. Kitolov na Norveškem (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2017) ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor in Eleonora Evi, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Kitolov na Norveškem (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen je predstavil vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Francesc Gambús in Marco Affronte.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi in Lampros Fountoulis.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 5.7.2017)


8.1. Primera Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja

predlogi resolucij B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 in B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans in Charles Tannock so predstavili predlog resolucije B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 in B8-0462/2017.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Michaela Šojdrová je predstavila predlog resolucije B8-0463/2017.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga in Anders Primdahl Vistisen.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor in Stanislav Polčák.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika z dne 6.7.2017.


8.2. Eritreja, zlasti primera abune Antoniosa in Dawita Isaaka

predlogi resolucij B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 in B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat in Lars Adaktusson, ki so predstavili predlog resolucije.

Govorila sta Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, in Jytte Guteland v imenu skupine S&D.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot in Brian Hayes.

Govorila sta Christos Stylianides (član Komisije) in Marie-Christine Vergiat, ki je postavila vprašanje Christosu Stylianidesu, ki bo nanj odgovoril v pisni obliki.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika z dne 6.7.2017.


8.3. Burundi

predlogi resolucij B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 in B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat in Joachim Zeller so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Tim Aker v imenu skupine EFDD, Krzysztof Hetman in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias in José Inácio Faria.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika z dne 6.7.2017.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

9. Sestava Parlamenta

Pristojni francoski organi so sporočili, da sta bila Marine Le Pen in Jean-Luc Mélenchon izvoljena kot poslanca v francoski parlament z začetkom veljavnosti 19. junija 2017.

Parlament je ugotovil, da ta funkcija v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ni združljiva s funkcijo evropskega poslanca, ter sporočil, da sta se njuni mesti sprostili z začetkom veljavnosti 19. junija 2017.

Pristojni francoski organi so prav tako sporočili, da sta bila Christelle Lechevalier in Marie-Pierre Vieu izvoljena kot poslanca Evropskega parlamenta in bosta z začetkom veljavnosti 19. junija 2017 nadomestila Marine Le Pen in Jean-Luca Mélenchona.

Parlament se je seznanil z njuno izvolitvijo.

V skladu s členom 3(2) Poslovnika se, dokler se ne preveri veljavnost poslanskega mandata oziroma sprejme odločitev o morebitnem sporu, Christelle Lechevalier in Marie-Pierre Vieu udeležujeta sej Evropskega parlamenta in njegovih organov in imata vse pravice, ki jima pripadajo v zvezi s tem, če sta podpisala izjavo, da ne opravljata dolžnosti, ki bi bile nezdružljive s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


10. Sestava odborov in delegacij

Parlament je na zahtevo skupine S&D ratificiral naslednja imenovanja:

odbor BUDG: John Howart namesto Clare Moody

odbor ECON: Wajid Khan

pododbor SEDE: Brando Benifei namesto Goffreda Marie Bettinija

Delegacija za odnose z arabskim polotokom: Wajid Khan

Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum - ES: John Howart namesto Davida Martina

°
° ° °

Govorili so Ashley Fox o včerajšnji razpravi o enem samem sedežu Evropskega parlamenta (točka 15 zapisnika z dne 5.7.2017) in Antonio López-Istúriz White, ki je obsodil nasilje poslancev v venezuelskem parlamentu.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Poročilo o Turčiji za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2016 [2016/2308(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Kati Piri (A8-0234/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0306)

Govori

Kati Piri (poročevalka) je zahtevala, da se izpusti osem zagovornikov človekovih pravic, ki so bili včeraj aretirani v Turčiji.

Renate Sommer je podal ustni predlog spremembe k odstavku 16, ki je bil upoštevan.


11.2. Ustanovitev posebnega odbora o terorizmu, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (glasovanje)

Predlog konference predsednikov, vložen v skladu s členom 197 Poslovnika, o ustanovitvi, pristojnostih, številčni sestavi in mandatu posebnega odbora o terorizmu (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0307)


11.3. Primera Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0459/2017

(ki nadomešča B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano in Soraya Post, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek in Ruža Tomašić, v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström in Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE;

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Tamás Meszerics, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0308)


11.4. Eritreja, zlasti primera abune Antoniosa in Dawita Isaaka (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0464/2017

(ki nadomešča B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić in Branislav Škripek, v imenu skupine ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos in Stelios Kouloglou, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun in Barbara Lochbihler, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Laura Ferrara, EFDD;

—   Barbara Kappel

Sprejeto (P8_TA(2017)0309)


11.5. Burundi (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0465/2017

(ki nadomešča B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE.

—   Elena Valenciano in Victor Boştinaru, v imenu skupine S&D.

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić in Branislav Škripek, v imenu skupine ECR.

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis in Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE.

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos in Barbara Spinelli, v imenu skupine GUE/NGL.

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE.

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas in Laura Ferrara, v imenu skupine EFDD

—   Barbara Kappel

Sprejeto (P8_TA(2017)0310)


11.6. Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj - Odbor za proračun. Soporočevalca: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică in Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0311)


11.7. Dovoljene uporabe določenih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Max Andersson (A8-0097/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0312)


11.8. Čezmejna izmenjava izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Max Andersson (A8-0102/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0313)


11.9. Mehanizmi za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2017)0314)

Govori

Gerard Batten in Marc Tarabella o poteku glasovanja.


11.10. Ukrepanje EU za trajnost (glasovanje)

Poročilo o ukrepanju EU za trajnost [2017/2009(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Seb Dance (A8-0239/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0315)

Govori

David Coburn o izvedbi glasovanja.


11.11. Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU (glasovanje)

Poročilo o spodbujanju kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah Unije: uporaba člena 349 PDEU [2016/2250(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0316).


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki in Anna Záborská

Poročilo: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică in Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius in Clara Eugenia Aguilera García

Poročilo: Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová in Catherine Stihler

Poročilo: Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria in Seán Kelly

Poročilo: Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Večje interpelacije (razprava)

15.1. Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije (2017/2735(RSP))

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000029/2017), ki so jo sprožili Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen in Ivan Štefanec, Komisiji: Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková je predstavila vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Mihai Ţurcanu v imenu skupine PPE, Clara Eugenia Aguilera García v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai in Seán Kelly.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


15.2. Evropska vojska (2017/2760(RSP))

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000044/2017), ki jo je sprožila Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Komisiji: Vojska EU (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch je predstavila vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Stanislav Polčák v imenu skupine PPE, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Angel Dzhambazki in Krisztina Morvai.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 45 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15. junija 2017)

odbor LIBE

- Razmere na Madžarskem (v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2017) (2017/2131(INL))
(mnenje: AFCO, CULT)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. junija 2017)

odbor AFET

- Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (2017/2123(INI))

- Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politika Evropske unije na tem področju (2017/2122(INI))
(mnenje: FEMM)

- Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (2017/2121(INI))
(mnenje: AFCO, BUDG)

odbor AGRI

- Sedanje razmere in obeti za sektorja ovčereje in kozjereje v EU (2017/2117(INI))

- Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin – spodbujanje pridelave beljakovinskih rastlin in stročnic v evropskem kmetijskem sektorju (2017/2116(INI))
(mnenje: ENVI)

- Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (2017/2115(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor ECON

- Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 (2017/2124(INI))

- Ekonomske politike euroobmočja (2017/2114(INI))
(mnenje: REGI, EMPL) (člen 54 Poslovnika)

odbor EMPL

- Izvajanje evropske strategije o invalidnosti (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(mnenje: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

odbor ENVI

- Izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih (2017/2128(INI))
(mnenje: AGRI) (člen 54 Poslovnika)

odbor LIBE

- Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (2017/2125(INI))
(mnenje: PETI)

odbor PECH

- Izvajanje nadzornih ukrepov za določitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (2017/2129(INI))

- Stanje razprav glede rekreacijskega ribolova v Evropski uniji (2017/2120(INI))

- Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU (2017/2119(INI))

- Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi (2017/2118(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor PETI

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2016 (2017/2126(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor LIBE

- Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (2017/2052(INI))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

odbor DEVE

- Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (2017/2070(INI))
posredovano pristojnemu odboru: INTA
mnenje: DEVE, EMPL

odbor ENVI

- Notranji trg z električno energijo (prenovitev) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: ENVI, ECON, IMCO, JURI (člen 54 Poslovnika)

- Vloga regij in mest EU pri izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (2017/2006(INI))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: ENVI

- Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (COM(2016)0766-2017/2067(INI))
posredovano pristojnemu odboru: TRAN
mnenje: ENVI, LIBE, IMCO

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. junija 2017)

odbor ENVI

- Izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih (2017/2128(INI))
(mnenje: AGRI) (člen 54 Poslovnika)

odbor ECON

- Ekonomske politike euroobmočja (2017/2114(INI))
(mnenje: EMPL) (člen 54 Poslovnika)

Skupni odbori (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. junija 2017)

- Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

odbora ECON, LIBE

(mnenje: JURI)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 113 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. junija 2017)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vzhodnem partnerstvu med pripravami na vrh, ki bo novembra 2017 (2017/2130(INI))


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 11. septembra 2017 do 14. septembra 2017.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov