Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 september 2017 - Straatsburg

2. Verklaringen van de Voorzitter
Volledige verslagen

De Voorzitter veroordeelt de recente terreuraanslagen in verschillende Europese steden en betoont de solidariteit van het Parlement met de slachtoffers van terrorisme en recente natuurrampen.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door

—   Nicola Danti, die het engagement van de EU tegen de klimaatverandering herhaalt (de Voorzitter sluit zich bij deze woorden aan),

—   Gianni Pittella ter gelegenheid van de herdenking van de dood van Salvador Allende,

—   Franck Proust over orkaan Irma, de beheersing van natuurrampen en de rol van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (de Voorzitter verstrekt verduidelijkingen),

—   Sajjad Karim over het lot van in het VK verblijvende EU-burgers en de voorwaarden voor de toekenning van de Sacharov-prijs,

—   James Carver, die terugkomt op de woorden van Franck Proust (de Voorzitter verstrekt verduidelijkingen), en

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio over de recente aardbeving in Mexico (de Voorzitter sluit zich bij deze woorden aan).

Juridische mededeling - Privacybeleid