Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 września 2017 r. - Strasburg

2. Oświadczenia Przewodniczącego
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący potępił ataki terrorystyczne, jakie ostatnio miały miejsce w kilku europejskich miastach, oraz zapewnił o solidarności Parlamentu z ofiarami terroryzmu i ostatnich klęsk żywiołowych.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.

°
° ° °

Głos zabrali:

—   Nicola Danti, który ponownie podkreślił znaczenie zaangażowania UE w walkę ze zmianami klimatu (Przewodniczący podziela jego opinię),

—   Gianni Pittella z okazji rocznicy śmierci Salvadora Allende,

—   Franck Proust w sprawie huraganu Irma, zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej oraz roli Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (Przewodniczący udzielił dodatkowych wyjaśnień),

—   Sajjad Karim w sprawie sytuacji obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz w sprawie warunków przyznawania Nagrody im. Sacharowa,

—   James Carver, który odniósł się do wypowiedzi Francka Prousta (Przewodniczący udzielił dodatkowych wyjaśnień), oraz

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio w sprawie ostatniego trzęsienia ziemi w Meksyku (Przewodniczący podziela jej opinię).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności