Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. září 2017 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu

Petr Mach oznámil, že odstupuje z funkce poslance Evropského parlamentu s platností od 1. září 2017, a Glenis Willmottová oznámila, že odstupuje z funkce poslankyně Evropského parlamentu s platností od 3. října 2017.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu konstatoval uvolnění mandátu Petra Macha s platností od 1. září 2017 a Glenis Willmotové s platností od 3. října 2017 a informoval o této skutečnosti dotčené vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Mariya Gabrielová byla jmenována členkou Evropské komise s platností od 7. července 2017.

Příslušné německé orgány oznámily, že Herbert Reul byl jmenován členem zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska s platností od 7. července 2017.

Příslušné francouzské orgány oznámily, že Louis Aliot byl zvolen poslancem francouzského parlamentu s platností od 21. července 2017.

Rada Evropské unie oznámila, že Ildikó Gáll-Pelczová byla jmenována členkou Účetního dvora s platností od 1. září 2017.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 a 3 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 7. července, 21. července, resp. 1. září 2017 a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Příslušné orgány Republiky Malta, Spolkové republiky Německo, Spojeného království a Francouzské republiky oznámily, že Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet a Nosheena Mobarik, kterými jsou nahrazeni Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot a Ian Duncan, byli zvoleni poslanci Evropského pasrlamentu s platností od 24. června, 24. července, 1. srpna, 21. července, resp. 8 září 2017.

Parlement vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet a Nosheena Mobarik v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí