Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 11., Hétfő - Strasbourg

4. A Parlament tagjai

Petr Mach és Glenis Willmott benyújtották az európai parlamenti képviselői megbízatásukról 2017. szeptember 1-jei, illetve október 3-i hatállyal történő lemondásukat.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően az elnök megállapítja Petr Mach és Glenis Willmot képviselői helyének 2017. szeptember 1-jei, illetve október 3-i hatállyal történő megüresedését, és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságokat.

°
° ° °

Mariya Gabriel kinevezése az Európai Bizottság tagjává 2017. július 7-i hatállyal.

Németország illetékes hatóságai tájékoztattak Herbert Reul Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormányzati taggá történő kinevezéséről 2017. július 7-i hatállyal.

A Francia Köztársaság illetékes hatóságai tájékoztattak Louis Aliot francia parlamenti képviselővé történő megválasztásáról 2017. július 21-i hatállyal.

Az Európai Unió Tanácsa tájékoztatott, hogy Gáll-Pelcz Ildikót 2017. szeptember 1-jei hatállyal az Európai Közösségek Számvevőszékének tagjává nevezték ki.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke 1. és 3. bekezdésének megfelelően e feladatkörök összeegyeztethetetlenek az európai parlamenti képviselőség feladatkörével, és megállapítja e képviselői helyek 2017. július 7-i, július 21-i, illetve szeptember 1-jei hatállyal történő megüresedését, és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságokat.

°
° ° °

Málta, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Francia Köztársaság illetékes hatóságai tájékoztattak Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet és Baroness Nosheena Mobarik európai parlamenti képviselővé történő megválasztásáról 2017. június 24-i, július 24-i, augusztus 1-jei, július 21-i és szeptember 8-i hatállyal Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot és Ian Duncan helyébe.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet és Baroness Nosheena Mobarik elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat