Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 септември 2017 г. - Страсбург

15. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор беше внесен от членове на ЕП (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000062/2017) зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Бъдещето на програмата "Еразъм +" (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).

Правна информация - Политика за поверителност