Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2843(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Keskustelut :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 11. syyskuuta 2017 - Strasbourg

16. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan, on jätetty käsiteltäviksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

—   (O-000061/2017) Beatrix von Storch ja Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: UNRWA:n lopettaminen (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

—   (O-000063/2017) Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel ja Enrique Guerrero Salom komissiolle: Tulipalot Euroopan unionissa tänä kesänä (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö