Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2843(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Debatter :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg

16. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt hade ingetts (artikel 130b i arbetsordningen):

—   (O-000061/2017) från Beatrix von Storch och Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, till kommissionen: Avskaffande av UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) från Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel och Enrique Guerrero Salom, till kommissionen: Bränder i EU denna sommar (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy