Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg

17. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna december 2016, mars I och II 2017, april I och II 2017, maj I och II 2017 och juni 2017 finns tillgängliga på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy