Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0062(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0266/2017

Předložené texty :

A8-0266/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Hlasování :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0329

Zápis
Pondělí, 11. září 2017 - Štrasburk

19. Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)
CRE

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt uvedly zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Jiří Maštálka (zpravodaj výboru JURI), Barbara Matera za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska a Csaba Sógor.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan a Anna Hedh, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek a Nicola Caputo.

Vystoupily: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 12.9.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí