Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0062A(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0266/2017

Indgivne tekster :

A8-0266/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Afstemninger :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0329

Protokol
Mandag den 11. september 2017 - Strasbourg

19. EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt forelagde betænkningen

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Jiří Maštálka (ordfører for udtalelse fra JURI), Barbara Matera for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska og Csaba Sógor.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan og Anna Hedh, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek og Nicola Caputo.

Talere: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 12.9.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik