Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0062(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0266/2017

Esitatud tekstid :

A8-0266/2017

Arutelud :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Hääletused :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0329

Protokoll
Esmaspäev, 11. september 2017 - Strasbourg

19. ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (arutelu)
CRE

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt tutvustasid raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jiří Maštálka (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Matera fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Záborská, Josef Weidenholzer, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska ja Csaba Sógor.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan ja Anna Hedh, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Maria Corazza Bildt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.14.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika