Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0062(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0266/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0266/2017

Keskustelut :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Äänestykset :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0329

Pöytäkirja
Maanantai 11. syyskuuta 2017 - Strasbourg

19. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (keskustelu)
CRE

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin osalta [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt esittelivät mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jiří Maštálka (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska ja Csaba Sógor.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan ja Anna Hedh, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Maria Corazza Bildt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.14.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö