Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0062(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0266/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0266/2017

Rasprave :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Glasovanja :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0329

Zapisnik
Ponedjeljak, 11. rujna 2017. - Strasbourg

19. Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (rasprava)
CRE

Privremeno izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt predstavili su izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Jiří Maštálka (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Barbara Matera u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska i Csaba Sógor.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan i Anna Hedh, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anna Maria Corazza Bildt.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek i Nicola Caputo.

Govorili su: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika od 12.9.2017..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti