Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0062(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0266/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0266/2017

Viták :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Szavazatok :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0329

Jegyzőkönyv
2017. szeptember 11., Hétfő - Strasbourg

19. Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (vita)
CRE

Időközi jelentés az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jiří Maštálka (a JURI bizottság véleményének előadója), Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska és Csaba Sógor.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan és Anna Hedh, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Maria Corazza Bildt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek és Nicola Caputo.

Felszólal: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.14. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat