Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0062(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0266/2017

Ingediende teksten :

A8-0266/2017

Debatten :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Stemmingen :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0329

Notulen
Maandag 11 september 2017 - Straatsburg

19. Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (debat)
CRE

Interimverslag over het voorstel voor een besluit van de Raad over de sluiting, door de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy en Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy en Anna Maria Corazza Bildt lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jiří Maštálka (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Barbara Matera, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska en Csaba Sógor.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan en Anna Hedh, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Maria Corazza Bildt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy en Anna Maria Corazza Bildt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 12.9.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid