Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0062(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0266/2017

Teksty złożone :

A8-0266/2017

Debaty :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0329

Protokół
Poniedziałek, 11 września 2017 r. - Strasburg

19. Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (debata)
CRE

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jiří Maštálka (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Barbara Matera w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska i Csaba Sógor.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan i Anna Hedh, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 12.9.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności